Palić czy nie palić – oto jest pytanie?

Na dworze coraz zimniej, czas się ogrzać przy piecu lub kominku. Ale co palić?
W zależności od rodzaju pieca grzewczego czy kominka, jego budowy i specyfiki, paliwem (opałem) może być np.: węgiel kamienny lub brunatny, drewno, określone rośliny energetyczne (przykładowo wierzba energetyczna) albo gaz ziemny.

Niestety często do pieca wrzucane są też inne rzeczy – nieodpowiednie, których w domu jest wiele. Mowa o odpadach powstających w każdym gospodarstwie domowym: butelkach plastikowych (PET), gazetach, starych opakowaniach po olejach i smarach, odpadkach organicznych. Spalanie większości tych rzeczy jest trujące ze względu na zawarte w nich szkodliwe substancje, które uwalniane są przez zbyt niską temperaturę spalania (ok. 200 – 500 stopni °C) występującą w przydomowych piecach. Skutkiem jest ulatniający się smród oraz emisja szkodliwych związków takich jak: tlenek węgla, tlenek azotu,  metale ciężkie (kadm, rtęć, tytan, ołów), dwutlenek siarki, nieorganiczne związki chloru – chlorowodór, cyjanowodór.  Tlenek węgla jest trujący, może powodować zaczadzenie, którego ofiarą padają corocznie setki osób (źródło www.kominypolskie.com.pl); chlorowodór z wodą może tworzyć kwas solny, substancję silnie żrącą; cyjanowodór z wodą tworzy kwas pruski stanowiący gaz bojowy (Cyklon B – źródło Wikipedia.pl); dwutlenek siarki może powodować problemy w oddychaniu tak u ludzi, jak i u zwierząt, a także obumieranie roślin. Dodatkowo przy spalaniu śmieci emitowany jest pył, który osadza się w okolicy na budynkach, brudzi okna i nas samych, może również być przyczyną problemów z oddychaniem, a nawet astmy.

Palenie śmieci w przydomowych piecach skutkuje również osadzaniem się sadzy i częstymi wydatkami na oczyszczenie pieca i komina. Poza tym spalanie odpadów nieodpowiednich jest niezgodne z Prawem Ochrony Środowiska i Ustawą o Odpadach czego efektem może być kara grzywny 500 złotych, a nawet 30 dni aresztu (które mogą być zasądzone w przypadku niezgodny na przyjęcie mandatu, co skutkuje sprawą w sądzie i możliwym wyrokiem w oparciu o Kodeks Karny).
W Poznaniu jak podał portal epoznan.pl już 2 tysięcy domów i mieszkań zostało skontrolowane przez Straż Miejską.

Zatem co palić, by było nam ciepło i jednocześnie nie groziły nam kary ani problemy ze zdrowiem oraz zanieczyszczenie środowiska?  Oprócz opału charakterystycznego dla naszego pieca grzewczego np.: węgla, jeśli chodzi o odpady dozwolone jest spalanie WYŁĄCZNIE: drewna, kory i korka, trocin, ścinek drewnianych, tektury i papieru, odpadów roślinopochodnych i biodegradowalnych. Natomiast NIE WOLNO spalać: butelek PET, opon, wyrobów z gumy, farb, rozpuszczalników – ze względu na toksyczność, łamanie prawa,
a dodatkowo i nieprzewidziane koszty. Pamiętajmy, że palić należy mądrze chroniąc przy tym siebie, swoje otoczenie, środowisko i kieszeń!

Artykuł jest częścią akcji społecznej pt.: „Nie czyń drugiemu co Tobie niemiłe: akcja uświadamiająca szkodliwość spalania odpadów w piecach przydomowych”,  finansowanej przez Urząd Miasta Poznania. Organizatorem akcji jest Stowarzyszenie Centrum Promocji Ekorozwoju. Więcej informacji na stronie www.niespalajmy.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Connect with Facebook